مرور برچسب

کارنامه، یکساله، نفت ،ایران

کارنامه یکساله نفت ایران

به گزارش تاسیسات نیوز، کمی بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد و وزیر نفت طی این مدت اولویت‌های حوزه تحت مدیریت خود را…
;