مرور برچسب

کاردان ساختمان

تاکید بر جایگاه کاردان های ساختمان

در نشست مشترک رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان فارس با رییس و معاونین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بر بهره گیری هر چه بیشتر از…
;