مرور برچسب

کارخانجات بتن

کارخانجات تولید بتن تعطیل شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به آشفتگی بازار مصالح ساختمانی، گفت: کارخانجات تولید بتن تعطیل شده است.
;