مرور برچسب

چهار راه، خروج ، رکود

چهار راه خروج از رکود

به گزارش تاسیسات نیوز ، تعطیلی بیش از 2 هزار و 700 واحد تولیدی کوچک و متوسط در سطح کشور در فاصله سال‌های 84 تا 90، در کنار غیرفعال…
;