مرور برچسب

چهارقلوزایی و مسکن رایگان

سعی کنید چهارقلو به دنیا بیاورید!

واگذاری یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان به خانواده‌های دارای فرزندان چهارقلو و بیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده…
;