مرور برچسب

چتری برای شمارش باران!

چتری برای شمارش باران!

یک دانشمند دانشگاه صنعتی دلفت هلند به نام رولف هات، چتر هوشمندی ارائه داده که داده‌های باران را جمع‌آوری می‌کند.    
;