مرور برچسب

چالش مدیران جوان

چالش مدیران جوان در دنیای تاسیسات

صنعت تاسیسات کشور یکی از قدیمی‌ترین صنایعی است که از گذشته تا هنوز هم حضور قوی و محکمی در کشور داشته است. همین استمرار حضور باعث…
;