مرور برچسب

پی گیری متروپل از قوه قضاییه

ورود قوه قضاییه به موضوع متروپل

مسئول کمیته نظام مهندسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه متروپل گفت: تیمی که در گذشته از پروژه‌ها بازدید می‌کردند چرا مشکل این…
;