مرور برچسب

پژوهش های فرونشست

نشست زمین در کمین تهران

مهدی معتق و محمود حق‌شناس حقیقی، پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) با بررسی داده‌های ماهواره‌ای بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۷…
;