مرور برچسب

پژوهشگران بخش شیمی و مهندسی بیومولکولی دانشگاه سیدنی

با برق آب آلوده را پاک کنید!

پژوهشگران استرالیایی، روشی برای پاکسازی آب آلوده ابداع کرده‌اند که با کمک الکتریسته انجام می‌شود.
;