مرور برچسب

پژوهشگاه مواد و انرژی

رفع مشکل فاضلاب در صنعت چرم‌سازی

رفع مشکل فاضلاب در صنعت چرم‌سازی یک گام مهم محققان کشور است. به گزارش تاسیسات نیوز، محقق پژوهشگاه مواد و انرژی موفق به طراحی و…
;