مرور برچسب

پنل خورشیدی در مسجد

پنل خورشیدی بر بام مسجد بمبئی

یک مسجد جامع در بمبئی به پنل های انرژی خورشیدی مجهز شد. به گزارش تاسیسات نیوز، به منظور صرفه جویی در برق، مسجد جامع ماهیم، یک…
;