مرور برچسب

پنل خورشیدی برای عشایر

برق دار شدن عشایر با پنل خورشیدی

مدیر امور عشایری نهبندان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵ پنل خورشیدی با اعتبار ۸۰۰ میلیون ریال در محلات عشایری این شهرستان نصب شد.…
;