مرور برچسب

پنجمین نمایشگاه و همایش ساختمان پایدار

«ساختمان سبز» در ایران متولی ندارد

تاسیسات نیوز: «جایگاه ایران در زمینه معماری پایدار و ساختمان‌های سبز به‌هیچ‌وجه با نیازها و توانمندی‌های بالقوه کشور هماهنگی…
;