مرور برچسب

پمپ فشار قوی آب دریا

ساخت پمپ فشار قوی آب دریا به روش اسمز

متخصصان در یک شرکت دانش‌بنیان ساخت پمپ فشار قوی طبقاتی سامانه‌های شیرین‌سازی آب دریا به روش اسمز معکوس را برای نخستین بار در کشور…
;