مرور برچسب

ورزشگاه آزادی

بحران در ورزشگاه آزادی

به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور گفت: ورزشگاه سه ایراد اساسی دارد که شرایط یکی از آنها بحرانی است.
;