مرور برچسب

وجود آب در ونوس

احتمال وجود آب در ونوس رد شد

تحقیقی جدید درباره ونوس نتیجه پژوهش های پیشین را رد می کند. طبق آن آب و هوای ونوس هیچ گاه گرم نبوده و روی سطح آن آب مایع وجود…
;