مرور برچسب

وبینار تفکر طراحی

برگزاری وبینار تفکر طراحی

اتاق مشترک ایران و فرانسه در نظر دارد وبینار تفکر طراحی را در روز ۲۰ بهمن از ساعت ۱۷ الی ۲۰ و با تدریس رضا کرد دکترای مدیریت کسب و…
;