مرور برچسب

واکسینه کردن

واکسینه کردن خطوط انتقال گاز

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، دو پروژه انتقال گاز در حال اجرا را به عنوان پایلوت با هدف تحقق اهداف نظام بومی مدیریت‌ خوردگی،…
;