مرور برچسب

وام 200 میلیون تومانی

پرداخت وام عالی به روستاییان

با وجود آن که از نیمه دوم امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی ذیل قانون جهش تولید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته هنوز این…
;