مرور برچسب

وام روستاییان

پرداخت وام عالی به روستاییان

با وجود آن که از نیمه دوم امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی ذیل قانون جهش تولید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته هنوز این…
;