مرور برچسب

وام به مستاجران

راه اندازی صندوق حمایت از مستاجران

مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن از برنامه ریزی این بانک برای تشکیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره بها…
;