مرور برچسب

واریزی سهمیه اردیبهشت

سهمیه بنزین اردیبهشت واریز شد

به گفته سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران،‌ سهمیه بنزین اردیبهشت ماه بدون تغییر نسبت به ماه‌های گذشته ساعت ۲۴ دیشب در…
;