مرور برچسب

واردات-کانتینر-یخچال-دار-آزاد-شد

واردات کانتینر یخچال دار آزاد شد

به گزارش تاسیسات نیوز، در مصوبه دولت آمده است: واردت کانتینرهای یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر 3 سال ساخت، آزاد…

واردات کانتینر یخچال دار آزاد شد

به گزارش تاسیسات نیوز، در مصوبه دولت آمده است: واردت کانتینرهای یخچال دار همراه با کشنده و کفی به شرط قدمت حداکثر 3 سال ساخت، آزاد…
;