مرور برچسب

هیرمند

حقآبه ای که، مواد مخدر شد!!

سفیر سابق ایران در افغانستان تاکید کرد: نکته بعدی اینکه ناتو و کشورهای فرامنطقه‌ای هم از اهرم آب استفاده می‌کنند که بین ایران و…
;