مرور برچسب

هیات چهارنفره

مهندس! چند می گیری امضاء کنی؟!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‎شرقی می‌گوید: بخشی از معضل امضافروشی به خلاء قانونی باز می‎گردد؛ بخش دیگر هم به دلیل عدم…
;