مرور برچسب

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

واکسن کرونا به ایران هم می آید

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در صورت نهایی شدن تولید واکسن کرونا در هر نقطه‌ای از جهان، نگرانی برای ورود آن به…
;