مرور برچسب

هگزان

تولید هگزان در یک پالایشگاه

به گزارش تاسیسات نیوز، قرارداد همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت با پالایشگاه کرمانشاه در حوزه‌های ایجاد واحدهای هگزان و پنتان به…
;