مرور برچسب

هولولنز

استفاده از لوله های حرارتی منعطف

به گزارش تاسیسات نیوز، افزایش روز افزون هدست های واقعیت مجازی دارای محفظه برای قرار دادن موبایل و یا صفحه نمایش های متصل به…
;