مرور برچسب

هوشمند سازی دوش آب

نجات آب به سبک زندگی در مریخ

مشارکت مهندس "مهرداد محجوبی" در پروژه طراحی مأموریت مریخ ناسا، جرقه‌ای برای شکل‌گیری ایده‌ای بود که در نهایت منجر به طراحی و تولید…
;