مرور برچسب

هوشمند سازی خانه

می خواهم خانه خود را هوشمند سازم

به گزارش تاسیسات نیوز، این روزها از هوشمندسازی ساختمان و خانه هوشمند مطالب زیادی به گوشمان می رسد، مثلاً اینکه خانه یا ساختمانی به…

آشنایی با هوشمندسازی ساختمان

اگر تا به حال برای شما هم پیش آمده است که مجبور شده‌اید به خانه خود برگردید تا از بستن شیر آب، درب و یا خاموش بودن کولر مطمئن…
;