مرور برچسب

هوشمندسازی کنتورهای برق

فرجام هوشمندسازی کنتورهای برق

اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای برق که چندین سال است با مشکلات منابع مالی روبه‌رو شده و حرکت آهسته‌‌ای را پیش گرفته بود، پیش‌‌بینی…

جزییات کنتورهای هوشمند خانگی

بخشی از فصل دوم اجرای طرح فهام به مشترکان خانگی اختصاص داشته و قرار است مشترکان پرمصرف در سراسر ایران با پرداخت بخشی از هزینه،…
;