مرور برچسب

هوای خشک و ممنوعیت شیلنگ آب

استفاده از شیلنگ ممنوع شد!

شرکت تایمز واتر که بزرگترین شرکت آب و فاضلاب انگلیس است، استفاده از شیلنگ آب در لندن و حومه آن را به دلیل ادامه هوای خشک، از ۲۴…
;