مرور برچسب

همکاری کسب و و کاراتاق تهران

خبر خوش حذف موانع کسب و کار بنگاه ها

در نشستی که در اتاق تهران برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران و انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های…
;