مرور برچسب

همایش مبانی ساخت و حقوق مهندسی

همایش مبانی ساخت و حقوق مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، همایش مبانی ساخت و حقوق مهندسی ( ویژه مجریان ذیصلاح ) از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه…
;