مرور برچسب

همایش سندیکای صنعت برق در ساختمان

چالش های ایمنی برق در صنعت ساختمان

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، دکتر ایمان سریری عضو هیات مدیره سازمان روز سه شنبه در اولین همایش سندیکای صنعت برق خراسان…
;