مرور برچسب

هفته،مثبت،هفت، هفته

اولین هفته مثبت بعداز هفت هفته

به گزارش تاسیسات نیوز، چشم‌انداز منفی گلدمن ساکس و سوسیته جنرال از بازار نفت، کاهش فعالیت برخی از پالایشگاه‌ها در آمریکا،…
;