مرور برچسب

هشدار قرمز هواشناسی

هشدار قرمز سازمان هواشناسی/ بحران!

 سازمان هواشناسی با صدور هشدار قرمز رنگ از تشدید فعالیت رگبارهای موسمی و رگبار و رعدوبرق شدید توام با وزش باد شدید و رخداد سیلاب…
;