مرور برچسب

هشدار شهردار ساری

هشدار! متروپل ساری را دریابید

شهردار ساری از نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان بر روند ساخت و سازها در مرکز استان گفت و اینکه تاکنون گزارشی از ساختمان خطرناک…
;