مرور برچسب

هشدار رئیس سازمان نظام مهندسی یزد

هشدار نظام مهندسی ساختمان یزد

حادثه متروپل آبادان زنگ خطری برای ساخت و سازهای غیراصولی در یزد ، عدم توجه به گزارش های ناظرین پروژه ها و بعضا خارج شدن برخی…
;