مرور برچسب

هشدار، تنش آبی ،

هشدار تنش آبی در 517 شهر

به گزارش تاسیسات نیوز، با منفی شدن میزان بارش‌ها در 19 استان کشور، از ابتدای سال آبی جاری (مهر ماه 92) تا پایان خردادماه امسال،…
;