مرور برچسب

هشتمین نشست غیرموفق اوپک

کرونا سازمان اوپک را تعطیل می کند

شکست مذاکرات اوپک پلاس که با هدف کاهش بیشتر تولید در واکنش به افت تقاضا پس از شیوع ویروس کرونا صورت گرفت، ممکن است قیمت نفت را به…
;