مرور برچسب

هزینه مهندسان تاسیسات

درآمد ما!

چند وقتی است که همه هزینه‌های جاری در کشور ما به تبع نوسانات مالی، ارزی و تورم افزایش یافته است.
;