مرور برچسب

هزینه ساخت خانه

سال ۱۴۰۰ خانه بسازیم یا نه؟!

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ را به سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ کرد.
;