مرور برچسب

هزینه ،صادرات ،نفت ،

هزینه صادرات نفت كاهش يافت

به گزارش تاسیسات نیوز، شرکت ملی نفت برای رقابت با کشورهای رقیب نفت ایران و به ویژه اعراب و بازگشت به بازار جهانی طلای سیاه، با…
;