مرور برچسب

مدرسه خورشیدی

انرژی خورشیدی به مدارس رسید

در تانگرانگ، شهری در استان بانتن کشور اندونزی، مدرسه‌ای ساخته شده است که به طور کامل از انرژی خورشیدی غیرفعال بهره می‌گیرد.
;