مرور برچسب

فناوری هوش مصنوعی

ارتقاء سازه ها با یک فناوری بومی

یک شرکت دانش بنیان برای نخستین بار با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، پردازش موازی و رایانش ابری، به ارائه خدمات طراحی و بهینه…
;