مرور برچسب

فناوری بومی سازی برق هسته ای

ضرورتهای برق هسته ای

نگاهی به حرکت جهان به سمت توسعه انرژی اتمی نشان می‌دهد، دستیابی به این فناوری و بومی‌سازی آن چه دستاورد بزرگی است و می‌تواند تنها…
;