مرور برچسب

فناورانه

شهر فناورانه در اردن و عربستان

به گزارش تاسیسات نیوز، دولت اردن قصد دارد در صحراهای این کشور یک شهر فناورانه بسازد و بخشی از جمعیت پایتخت را به آنجا سوق دهد.…
;