مرور برچسب

فلزات داخلی، مسیر ،

فلزات داخلی تغییر مسیر می‌دهند؟

به گزارش تاسیسات نیوز، افزایش قیمت فلزات پایه در بورس جهانی لندن و ثبات نرخ ارز طی هفته جاری از مهم‌ترین عوامل رکود در بازار آزاد…
;